Články autora

Veronika Horká

9.11. 2017

Něco pro Vaši SLOVNÍ ZÁSOBU v angličtině_5

EQUAL- ROVNOCENNÝ, VYROVNANÝ The same degree or amount. Stejný stupeň nebo množství. TRÉNINK PRO STUDENTY KURZŮ B1 a B2:  TYTO ČÍSLA JSOU ROVNOCENNÁ. (These numbers are equal.) BYLA TATO ČÍSLA ROVNOCENNÁ?...

8.11. 2017

Něco pro Vaši SLOVNÍ ZÁSOBU v angličtině_4

ADVERSITY- NEPŘÍZEŇ OSUDU A situation in which you have a lot of problems that seem to be caused by bad luck. Situace, ve které máš hodně problémů, které se zdají...

6.11. 2017

Něco pro Vaši SLOVNÍ ZÁSOBU v angličtině_3

SPARK- JISKRA A very small piece of burning material produced by a fire or by hitting two hard objects together. Velmi malý kousek hořícího materiálu vyprodukovaný ohněm nebo udeřením dvou...

5.11. 2017

Něco pro Vaši SLOVNÍ ZÁSOBU v angličtině_2

KUDOS- UZNÁNÍ, PRESTIŽ The state of being admired and respected for being important or for doing something important. Stav bytí, který je možné obdivovat a respekovat za důležité bytí nebo...

2.11. 2017

Něco pro Vaši SLOVNÍ ZÁSOBU v angličtině_1

CHALLENGE- VÝZVA Something that tests strength, skill, or ability, especially in a way that is interesting Něco co testuje silné stánky, dovednost nebo schopnost, obzvláště způsobem, že je to zajímavé....

18.10. 2017

Election envelopes

Elections don’t entertain. People prefer to do more meaningful things! But you can use envelopes for something useful! 🙂 Volby už „nefrčí“, lidé raději dělají smysluplnější věci. Alespoň na něco jsou...

14.10. 2017

Co si myslí studenti z intenzivních kurzů 2017?

V minulosti jsem absolvoval nějaké kurzy, ale nikdy jsem z nich neměl dobrý pocit. Teprve tento kurz mi změnil pohled na výuku. Musím říct, že jsem se na výuku i...

13.10. 2017

We got a postcard from our student… thank you Vendy!

Ahoj všichni, posílám pozdrav z deštivého ale nádherného Islandu. Děkuji, že díky LITE jsem schopná si koupit jídlo a pití a také moc nebloudit. Jsem ráda, že netrpím hlady. Děkuji...

20.9. 2017

„Do angličtiny jsem se přímo zamilovala“

Odpověděla mi: „Daří se mi skvěle a do angličtiny jsem se přímo zamilovala“. Tak to jsou slova dámy, která mi tento týden doslova „vlila energii přímo do žil“. „Když slyším...

14.9. 2017

INT1 28. 8. – 8. 9. 2017

Ve dvou kurzech jsem se naučila to, co za 4 roky na střední, a to s rozdílem, že tomu rozumím. Navíc mě to bavilo. Takhle by se mělo učit na...

  • Rubriky
  • UKÁZKOVÁ HODINA angličtiny ZDARMA

    PŘIJĎTE se PODÍVAT a něco nového se NAUČIT. Vyberte termín lekce angličtiny zdarma v Jihlavě.

    Termín ukázkové hodiny angličtiny
  • Nejnovější příspěvky