Kronika školy LITE Jihlava

2.11. 2017

30 denní výzva ROZŠÍŘENÍ SLOVNÍ ZÁSOBY-listopad 1

CHALLENGE- VÝZVA Something that tests strength, skill, or ability, especially in a way that is interesting Něco co testuje silné stánky, dovednost nebo schopnost, obzvláště způsobem, že je to zajímavé....

Kurzy angličiny Jihlava
9.12. 2017

Mikuláš v LITE Jihlava

What do you think students found in the socks of St. Nicolas? Co asi objevili studenti v punčoškách od Mikuláše? If you want to know you have to ask them...

30.11. 2017

B1 29. 9. – 8. 11. 2017

I když jsem tomu na začátku kurzu moc nevěřil, tak zvládám, při kurzu neusínám a do školy se těším. ☺ Zdeněk   A co už umím? Hi, my name is...

30.11. 2017

INT1 25. 9. – 27. 10. 2017

Poprvé chápu užití předpřítomných časů. Už nemám hrůzu z „have been to“ a to se anglicky učím snad 15 let. Díky Jan Studium v anglické škole LITE v Jihlavě bylo...

14.11. 2017

Jak se jednoduše naučit 20 SLOV ZA MĚSÍC_listopad 7

WIDOWER- VDOVEC  A man whose wife has died and who has not married again Muž, jehož žena zemřela a znovu se neoženil.  TRÉNINK PRO STUDENTY B1 a B2:  JE ON...

13.11. 2017

Jak se jednoduše naučit 20 SLOV ZA MĚSÍC_listopad 6

PEEL- LOUPAT OVOCE To remove the skin from fruit or vegetables. Odstranit slupku z ovoce nebo zeleniny. TRÉNINK PRO STUDENTY B1 a B2:  OLOUPEŠ TEN POMERANČ, PROSÍM? . (Will you peel...

9.11. 2017

Jak se jednoduše naučit 20 SLOV ZA MĚSÍC_listopad 5

EQUAL- ROVNOCENNÝ, VYROVNANÝ The same degree or amount. Stejný stupeň nebo množství. TRÉNINK PRO STUDENTY KURZŮ B1 a B2:  TYTO ČÍSLA JSOU ROVNOCENNÁ. (These numbers are equal.) BYLA TATO ČÍSLA ROVNOCENNÁ?...

8.11. 2017

Jak se jednoduše naučit 20 SLOV ZA MĚSÍC_listopad 4

ADVERSITY- NEPŘÍZEŇ OSUDU A situation in which you have a lot of problems that seem to be caused by bad luck. Situace, ve které máš hodně problémů, které se zdají...

6.11. 2017

30 denní výzva ROZŠÍŘENÍ SLOVNÍ ZÁSOBY-listopad 3

SPARK- JISKRA A very small piece of burning material produced by a fire or by hitting two hard objects together. Velmi malý kousek hořícího materiálu vyprodukovaný ohněm nebo udeřením dvou...

5.11. 2017

30 denní výzva ROZŠÍŘENÍ SLOVNÍ ZÁSOBY- listopad 2

KUDOS- UZNÁNÍ, PRESTIŽ The state of being admired and respected for being important or for doing something important. Stav bytí, který je možné obdivovat a respekovat za důležité bytí nebo...

  • Co se můžete dozvědět
  • UKÁZKOVÁ HODINA angličtiny ZDARMA

    PŘIJĎTE se PODÍVAT a něco nového se NAUČIT. Vyberte termín lekce angličtiny zdarma v Jihlavě.

    Termín ukázkové hodiny angličtiny
  • Nejnovější příspěvky