30 denní výzva ROZŠÍŘENÍ SLOVNÍ ZÁSOBY v angličtině

Udělejte každý pracovní den něco pro Vaši angličtinu!

ŘEŠENÍ VÁM PŘIJDE NA EMAIL a Vaše vlastní příklady OPRAVÍME. 

Něco pro Vaši SLOVNÍ ZÁSOBU v angličtině_7

WIDOWER- VDOVEC  A man whose wife has died and who has not married again Muž, jehož žena…

Trénink slova

Něco pro Vaši SLOVNÍ ZÁSOBU v angličtině_6

PEEL- LOUPAT OVOCE To remove the skin from fruit or vegetables. Odstranit slupku z ovoce nebo zeleniny. TRÉNINK…

Trénink slova

Něco pro Vaši SLOVNÍ ZÁSOBU v angličtině_5

EQUAL- ROVNOCENNÝ, VYROVNANÝ The same degree or amount. Stejný stupeň nebo množství. TRÉNINK PRO STUDENTY KURZŮ B1…

Trénink slova

Něco pro Vaši SLOVNÍ ZÁSOBU v angličtině_4

ADVERSITY- NEPŘÍZEŇ OSUDU A situation in which you have a lot of problems that seem to be…

Trénink slova

Něco pro Vaši SLOVNÍ ZÁSOBU v angličtině_3

SPARK- JISKRA A very small piece of burning material produced by a fire or by hitting two…

Trénink slova

Něco pro Vaši SLOVNÍ ZÁSOBU v angličtině_2

KUDOS- UZNÁNÍ, PRESTIŽ The state of being admired and respected for being important or for doing something…

Trénink slova