SLOVNÍ ZÁSOBA

Články kategorie SLOVNÍ ZÁSOBA
14.11. 2017

Něco pro Vaši SLOVNÍ ZÁSOBU v angličtině_7

WIDOWER- VDOVEC  A man whose wife has died and who has not married again Muž, jehož žena zemřela a znovu se neoženil.  TRÉNINK PRO STUDENTY B1 a B2:  JE ON...

13.11. 2017

Něco pro Vaši SLOVNÍ ZÁSOBU v angličtině_6

PEEL- LOUPAT OVOCE To remove the skin from fruit or vegetables. Odstranit slupku z ovoce nebo zeleniny. TRÉNINK PRO STUDENTY B1 a B2:  OLOUPEŠ TEN POMERANČ, PROSÍM? . (Will you peel...

9.11. 2017

Něco pro Vaši SLOVNÍ ZÁSOBU v angličtině_5

EQUAL- ROVNOCENNÝ, VYROVNANÝ The same degree or amount. Stejný stupeň nebo množství. TRÉNINK PRO STUDENTY KURZŮ B1 a B2:  TYTO ČÍSLA JSOU ROVNOCENNÁ. (These numbers are equal.) BYLA TATO ČÍSLA ROVNOCENNÁ?...

8.11. 2017

Něco pro Vaši SLOVNÍ ZÁSOBU v angličtině_4

ADVERSITY- NEPŘÍZEŇ OSUDU A situation in which you have a lot of problems that seem to be caused by bad luck. Situace, ve které máš hodně problémů, které se zdají...

6.11. 2017

Něco pro Vaši SLOVNÍ ZÁSOBU v angličtině_3

SPARK- JISKRA A very small piece of burning material produced by a fire or by hitting two hard objects together. Velmi malý kousek hořícího materiálu vyprodukovaný ohněm nebo udeřením dvou...

5.11. 2017

Něco pro Vaši SLOVNÍ ZÁSOBU v angličtině_2

KUDOS- UZNÁNÍ, PRESTIŽ The state of being admired and respected for being important or for doing something important. Stav bytí, který je možné obdivovat a respekovat za důležité bytí nebo...

2.11. 2017

Něco pro Vaši SLOVNÍ ZÁSOBU v angličtině_1

CHALLENGE- VÝZVA Something that tests strength, skill, or ability, especially in a way that is interesting Něco co testuje silné stánky, dovednost nebo schopnost, obzvláště způsobem, že je to zajímavé....

  • Rubriky
  • UKÁZKOVÁ HODINA angličtiny ZDARMA

    PŘIJĎTE se PODÍVAT a něco nového se NAUČIT. Vyberte termín lekce angličtiny zdarma v Jihlavě.

    Termín ukázkové hodiny angličtiny
  • Nejnovější příspěvky