Nejoriginálnější vánoční přání

Ztvárněte libovolným způsobem vánoční nebo novoroční přání, ve kterém bude zakomponováno logo LITE.

Originální logo si můžete vyzvednout u nás ve škole (pobočka Jihlava/Pelhřimov) nebo Vám jej na požádání zašleme poštou. Žádosti zasílejte na zabava@lite.cz.

Těšíme se na Vaše nápady a kreativitu, která předčila naše očekávání v předchozí soutěži o IPhone. Vítězný motiv bude použit jako předloha pro oficiální vánoční přání školy 2016 a na četném místě může být autor zveřejněn.

Své přání vložte na facebook LITE Jihlava, kde na základě počtu získaných LIKE a originality přání 9.1.2015 vybere odborná porota školy vítěze. Své LIKE můžete již získávat od okamžiku, kdy vložíte přání.

Hlasování bude ukončeno 8.1.2015.

LITE vánoční přáníčka

CHRISTMAS PUDDING- tradiční vánoční puding v Británii
Did you know? Věděli jste?

1. Christmas pudding is a type of pudding traditionally served as part of the Christmas dinner in Britain, Ireland and in some other countries where it has been brought by British emigrants. (Vánocní pudink je typ pudinku, který je podávaný jako součást vánoční večere v Británii, Irsku a některých další zemích, kam byl dovezen britskými emigranty).

2. The winner will get a wonderfully rich, moist pudding which comes from speialists who have been maing Christmas puddings for more than 100 years. (Vítěz získá nádherně bohatý, vláčný pudink který je od specialistů, kteří vyrábějí vánoční pudinky po dobu více než 100let.)

3. It is matured for 12 months to allow the flavours to develop beautifully. (Zraje 12 měsíců, aby se chutě krásně rozvinuly.)

4. Traditionally a silver coin (six pence) was hidden inside the Christmas Pudding. The silver coin brought good fortune to whomever was lucky enough to find it when the pudding was cut. (Tradičně stříbrná mince (šest pencí) byla ukrývána uvnitř vánočního pudinku. Stříbrná mince přinesla velké bohatství komukoliv, kdo měl to štěstí a našel ji při krájení pudinku.)

5. Before serving, brandy is often poured over the pudding, which is then set a light as it is carried to the table. The lights are turned off so people can see the flames. Christmas pudding is then served with custard or brandy sauce. (Puding se často před podáváním polévá brandy, která je poté zapálena. Lidé zhasínají světla, aby mohly vidět plamínky. Vánoční pudink je poté podávaný s custard (vanilkovo-vaječný krém) nebo brandy omáčkou.)

6. The traditional time for making a Christmas pudding is on „Stir Up Sunday“ at the beginning of advent. A proper Christmas pudding is always stirred from East to West in honour of the three Wise Men and traditionally made with 13 ingredients to represent Christ and His Disciples. Every member of the family must give the pudding a stir and make a secret wish.

(Tradiční čas pro výrobu vánočního pudinku je na "míchací neděli" na začátku adventu. Opravdový vánoční pudink se vždy míchá od východu na západ na počest tří moudrých mužů a tradičně vyrobený z 13 ingrediencí, které mají reprezentovat Krista a jeho učedníky. Každý člen rodiny musí pudink zamíchat a něco tajného si přát

Podrobná pravidla soutěže o nejhezčí vánoční přání