Něco pro Vaši SLOVNÍ ZÁSOBU v angličtině_3

SPARK- JISKRA

A very small piece of burning material produced by a fire or by hitting two hard objects together.

Velmi malý kousek hořícího materiálu vyprodukovaný ohněm nebo udeřením dvou tvrdých předmětů dohromady.


TRÉNINK PRO STUDENTY KURZŮ B1 a B2: 

 • TOTO JE JISKRA. (This is a spark.)
 • VIDĚL JSI TU JISKRU?
 • ZKOUŠÍM VYTVOŘIT JISKRU.
 • U OHNĚ BYLO HODNĚ JISKER.
 • MŮŽEŠ ZKUSIT VYTVOŘIT JISKRU.
 • _______________________________________________
 • _______________________________________________
 • _______________________________________________
 • _______________________________________________
 • _______________________________________________

Řešení a kontrola výsledků. >>>


 TRÉNINK PRO STUDENTY KURZŮ B3 a B4:

 • POKUD JE DŘEVO SUCHÉ, MŮŽEŠ VIDĚT JISKY Z OHNĚ. (If the wood is dry you can see sparks from the fire.)
 • POKUD VYTVOŘÍME JISKRU MŮŽEME ROZDĚLAT OHEŇ.
 • NIKDY JSEM NEVIDĚL TAK VELKOU JISKRU.
 • MALÁ JISKRA ZALOŽILA OHEŇ.
 • POUZE JEDNA MALÁ JISKRY MŮŽE ZALOŽIT OHEŇ POKUD JE SUCHO.
 • _______________________________________________
 • _______________________________________________
 • _______________________________________________
 • _______________________________________________
 • _______________________________________________

Řešení a kontrola výsledků. >>>


 TRÉNINK PRO STUDENTY KURZŮ INT1 a INT2

 • PRÁVĚ JSEM VIDĚL JISKRU. (I’ve just seen a spark.)
 • Z TOHO OHNĚ ŽÁDNÉ JISKRY NEBUDOU.
 • POKUD NEUVIDÍM ŽÁDNÉ JISKRY, BUDU SMUTNÝ.
 • JAKMILE UDĚLÁŠ JISKRU, ROZDĚLÁŠ OHEŇ.
 • ZAMLADA JSEM RÁD SLEDOVAL JISKRY.
 • _______________________________________________
 • _______________________________________________
 • _______________________________________________
 • _______________________________________________
 • _______________________________________________

Řešení a kontrola výsledků. >>>


 TRÉNINK PRO STUDENTY KURZŮ INT3 a INT4

 • KÉŽ BYCH VIDĚL TY JISKRY. (I wish I had seen the sparks.)
 • SLED OVAL JSEM JISKRY, DOKUD NEUHASIL OHEŇ.
 • KDYBYCH BYL TEBOU, NEDĚLAL BYCH JISKRY.
 • PŘINUTIL JSEM HO UDĚLAT JISKRY.
 • PŘESTOŽE MÁM RÁD OHEŃ, BOJÍM SE JISKER.
 • _______________________________________________
 • _______________________________________________
 • _______________________________________________
 • _______________________________________________
 • _______________________________________________

Řešení a kontrola výsledků. >>>

Komentáře
 • Rubriky
 • UKÁZKOVÁ HODINA angličtiny ZDARMA

  PŘIJĎTE se PODÍVAT a něco nového se NAUČIT. Vyberte termín lekce angličtiny zdarma v Jihlavě.

  Termín ukázkové hodiny angličtiny
 • Nejnovější příspěvky