Slovíčka a fráze na ples

DANCE- tančit

 • 1
  Come on, let's dance! Pojďte, jdeme tančit!
 • 2
  Yes, sure. But I can´t dance very well. Ano, jistě. Ale neumím moc tancovat.
 • 3
  Can you dance the waltz/rumba/tango? Umíš valčík/rumbu/tango?
 • 4
  Let's ask your partner to dance. Vyzvěme k tanci vašeho partnera.
 • 5
  I like to dance with you. Ráda s tebou tančím.

DRINK- nápoj, pít

 • 1
  May I buy you a drink? Mohu Vás pozvat na drink?
 • 2
  Let's have a drink! Pojďme na drink.
 • 3
  What would you like to drink? Co byste chtěl pít?
 • 4
  He drinks like a fish. Pije jako duha. 🙂

SMILE- úsměv

 • 1
  Your smile really becomes you! Úsměv ti neskutečně sluší!
 • 2
  You have a nice smile on your face. = You wear a nice smile.- Máš krásný úsměv.
 • 3
  Smile while you still have teeth. Usmívej se, dokud máš zuby. ☺
 • 4
  Keep smiling! Stále se usmívej.

GLAMOROUS- kouzelný, půvabný

 • 1
  You look glamorous. Vypadáš kouzelně!
 • 2
  You are such a glamorous woman! Jste tak kouzelná žena!
 • 3
  Your outfit is glamorous. Vaše oblečení je půvabné.

GUIDE- vést (to help someone to move in a particular direction- pomoci někomu se hýbat správným směrem)

 • 1
  Don´t worry. I will guide you. Nedělej si starosti, povedu tě.
 • 2
  This dancer guides excellently. Tento tanečník vede výborně.
 • 3
  I like dancers who guide well and with ease. Mám ráda tanečníky, kteří vedou dobře a s lehkostí.
 • 4
  My wife guides in our pair. V našem páru vede moje manželka.

Ladies, what are you gonna put on for the ball?

Dámy, co si vezmete na ples na sebe?

 • 1
  Střevíčky- high heeled shoes
 • 2
  Plesové šaty- ball-gown
 • 3
  Šperk- jewel
 • 4
  Necklace- náhrdelník
 • 5
  Scarf- šála
 • 6
  Purse- kabelka

What suits gentlemen at the ball? 

Co na plese sluší pánům?

 • 1
  Oblek- suit
 • 2
  Tuxedo (dinner jacket)- smoking- pánský společenský oblek skládající se ze saka s lesklými klopami, kalhot a vesty
 • 3
  Tailcoat- frak- pánský slavnostní oblek skládající se z kabátu vpředu vystřiženého a vzadu se šosy, z kalhot a bílé vesty
 • 4
  Kravata- tie
 • 5
  Bow tie- motýlek

Máte už lístky na podzimní ples lite?