Something for your English! 

Něco pro Vaši angličtinu!

SOON VS. EARLY

- soon - brzy (zanedlouho) x early - brzy (časně, dříve než je obvyklé)

- soon se používá, pokud se něco stalo (stane) zanedlouho po nějaké ději (nebo přítomnosti)

- I will come soon. (Přijdu brzy)

- I cooked soon after he came. (Uvařil jsem brzy poté, co přišel.)

- early nám říká, že někdo něco dělá dříve než je obvyklé

- I woke up early. (Vzbudil jsem se brzy.)

- I will go to bed early. (Půjdu do postele brzy.)

REZERVACE UKÁZKOVÉ HODINY V JIHLAVĚ

Termín ukázkové hodiny angličtiny

Nebo na

Tel. : 728 680 210