Something for your English! 

Něco pro Vaši angličtinu!

THERE IS/ARE - je (existuje)

- používá se, pokud někomu sdělujeme, že někde něco najde nebo že se tam něco koná

There are a lot of cars in the car park. (Na parkovišti je hodně aut.)

There was a concert in the village. (Na vesnici byl koncert.)

There will be new shops in the shopping centre. (V obchoďáku budou nové obchody.)

- tuto frázi překládáme od zadu, protože v češtině nové věci sdělujeme prvně místem

- pomůcka pro tvoření je: neurčitá věc (nová informace) na určitém místě (aby osoba věděla, kde tuto věc hledat)

REZERVACE UKÁZKOVÉ HODINY V JIHLAVĚ

Termín ukázkové hodiny angličtiny

Nebo na

Tel. : 728 680 210